Pojďme se podívat, jak spolupráce se mnou probíhá

 

  1. První kontakt

Sejdeme se u mě v kanceláři nebo na nemovitosti nebo v kavárně, tak jak Vám bude vyhovovat. Při první schůzce půjde hlavně o to, abychom se poznali. Vy zjistíte jak pracuji a co mohu pro vás udělat. Já zjistím jakou máte představu o společné spolupráci a z jakého důvodu jste se rozhodl nemovitost prodat.

  1. Začátek spolupráce

Pokud si vzájemně sedneme, začneme řešit cenu nemovitosti a moji odměnu. Pokud byla schůzka na neutrální půdě, sejdeme se po druhé ve vaší nemovitosti. Nemovitost si prohlédnu a Vás vyzpovídám o všem co souvisí s technickým a právním stavem nemovitosti

Po této schůzce v kanceláři provedu podrobný rozbor vaší nemovitosti –  klady a zápory, situace na trhu ve vašem regionu a co by bylo třeba vše udělat, aby se nemovitost prodala za maximální cenu. Doporučím počáteční ("výkopovou") nabídkovou cenu, navrhnu moji odměnu a koncept výhradní  zprostředkovatelské  smlouvy. Veškeré tyto podklady vám zašlu na email nebo předám osobně. V této fázi budete již vědět vše o postupu prodeje nemovitosti. Vše si odsouhlasíme a podepíšeme smlouvu.

  1. Prodej začíná

Prvním krokem bude příprava na prodej. Bude třeba nemovitost řádně uklidit, odstranit veškeré osobní věci, misky a pelíšky mazlíčků a hračky dětí zkusit zamknout na chvilku do skříně. Jídelní stůl prostřeme, aby potenciální kupec získal dojem útulného domova. Poté nemovitost nafotím. Fotky si realizuji vlastními silami, focení je můj koníček a také se v něm snažím vzdělávat a zlepšovat. 

Nemovitost vložím do nabídky a společně se připravíme na prohlídky s potencionálními kupci.

  1. Máme prodáno

Našli jsme kupce, půl práce je hotovo. Důležitým krokem je podepsání rezervační smlouvy. Smlouvu podepisuje – kupující, prodávající, makléř a také schovatel kupní ceny (advokát JUDr. Miroslav Nosek). Kupující skládá rezervační poplatek do úschovy k advokátovi a ve smlouvě je stanoven termín, do kdy bude uhrazen zbytek kupní ceny.

Poté následuje sepis kupní smlouvy, smlouvy o úschově finančních prostředků, sepis smlouvy o úschově listin a vypracování návrhu na vklad. Všechny strany obdrží smlouvy s předstihem, aby si je mohli v klidu pročíst a konzultovat se svým právním zástupcem.

Vše jsme doladili a podepsali. Jakmile kupující uhradí do advokátní úschovy kupní cenu, vkládám kupní smlouvy do katastru nemovitostí.

  1. Doba čekání

Po vložení všech dokumentů do katastru nemovitostí nastává „doba čekání“. Běží 20denní lhůta, během které nesmí katastrální úřad povolit vklad (§ 18 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb.).

Po provedení zápisu do katastru nemovitostí, nechám vyhotovit list vlastnictví k výplatě kupní ceny z advokátní úschovy a nastává předání nemovitosti. Při předání je sepsán předávací protokol, jsou zaznamenány stavy měřidel energií a převedeny na nového majitele. Nový majitel také obdrží veškerou stavební dokumentaci k dané nemovitosti a PENB.

 Tím bude naše spolupráce u konce a já vám mohu nakonec popřát, aby jste si peníze z prodeje užili nebo je dobře investovali. Budu doufat, že prodej proběhl přesně podle vašich představ a vy mě doporučíte vašim známým, což bude pro mě velká pocta.

Pokud budete řešit složitější životní situaci, dědictví, exekuční nebo insolvenční problémy. V tom případě mě, prosím, kontaktujte na emailu a popište mi Vaši situaci, abych mohla pro vás najít to nejlepší řešení.

Stáhněte si zdarma

7 chyb při prodeji nemovitosti

zpracováním osobních údajů