Click on element to edit...

Select text you want to edit
Kontaktujte mě

Jak probíhá spolupráce se mnou?

Domluvte si se mnou konzultaci zdarma!

1.

První kontakt


Sejdeme se u mě v kanceláři nebo na nemovitosti či v kavárně, tak jak Vám bude vyhovovat.

Při první schůzce půjde hlavně o to, abychom se poznali.

Vy zjistíte, jak pracuji a co vše mohu udělat pro Vaši nemovitosti.

Já zjistím, jakou máte představu o společné spolupráci.

2.

Začátek spolupráce


Pokud se domluvíme na spolupráci a schůzka byla na neutrální půdě, sejdeme se po druhé ve vaší nemovitosti. 

Nemovitost si prohlédnu a Vás vyzpovídám o všem co souvisí s technickým a právním stavem nemovitosti
Po této schůzce provedu podrobný rozbor Vaší nemovitosti:

- klady a zápory, 
- situaci na trhu ve vašem regionu 
- co bude vše třeba udělat, aby se nemovitost prodala za maximální cenu

Doporučím počáteční nabídkovou cenu, navrhnu koncept výhradní zprostředkovatelské smlouvy.
Veškeré tyto podklady vám zašlu na email nebo předám osobně. 
Dojde-li k souhlasu, podepíšeme spolu smlouvu.
V této fázi budete již vědět vše o postupu prodeje nemovitosti.

3.

Prodej začíná


Prvním krokem bude příprava na prodej. 

Bude třeba nemovitost řádně uklidit, odstranit veškeré osobní věci, misky a pelíšky mazlíčků a hračky dětí zkusit zamknout na chvilku do skříně. 

Jídelní stůl prostřeme, aby potenciální kupec získal dojem útulného domova. 

Poté nemovitost nafotím a dle domluvy natočím prohlídku či vytvořím virtuální prohlídku.

Nemovitost vložím do nabídky a společně se připravíme na prohlídky s potencionálními kupci.

4.

Máme prodáno


Našli jsme kupce a půl práce je hotovo. 

Důležitým krokem je podepsání rezervační smlouvy. 
Smlouvu podepisuje – kupující, prodávající, makléř a také schovatel kupní ceny (advokát JUDr. Miroslav Nosek). 

Kupující skládá rezervační poplatek do úschovy k advokátovi a ve smlouvě je stanoven termín, do kdy bude uhrazen zbytek kupní ceny.

Poté následuje sepis kupní smlouvy, smlouvy o úschově finančních prostředků, sepis smlouvy o úschově listin a vypracování návrhu na vklad. 

Všechny strany obdrží smlouvy s předstihem, aby si je mohli v klidu pročíst a konzultovat se svým právním zástupcem.

Vše jsme doladili a podepsali. Jakmile kupující uhradí do advokátní úschovy kupní cenu, vkládám kupní smlouvy do katastru nemovitostí.

5.

Doba čekání


Po vložení všech dokumentů do katastru nemovitostí nastává „doba čekání“. 
Běží 20denní lhůta, během které nesmí katastrální úřad povolit vklad (§ 18 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb.).

Po provedení zápisu do katastru nemovitostí, nechám vyhotovit list vlastnictví k výplatě kupní ceny z advokátní úschovy a nastává předání nemovitosti. 
Při předání je sepsán předávací protokol, jsou zaznamenány stavy měřidel energií a převedeny na nového majitele. 
Nový majitel také obdrží veškerou stavební dokumentaci k dané nemovitosti a PENB.

Tím bude naše spolupráce u konce a já vám mohu nakonec popřát, aby jste si peníze z prodeje užili nebo je dobře investovali.

Budu doufat, že prodej proběhl přesně podle vašich představ a vy mě doporučíte vašim známým, což bude pro mě velká pocta.

Služby

Co Vám mohu nabídnout ?


Vždy se můžete spolehnout, že pro Vaší nemovitost udělám maximum. 

Vaší nemovitost vždy kvalitně nafotím, dle možností natočím video prohlídku či virtuální 3D scan.

Natáčení probíhá i za pomocí dronu, aby potenciální zákazník viděl z ptačí perspektivy okolí nemovitosti. 

Následně probíhá inzerce na mých webových stránkách a portálech pro reality. 

Nově inzeruji i na Facebooku i na Instragramu, kde pro Vaší nemovitosti vždy vytvořím zajímavý příspěvek.  

Služby 2

Brzy. 


:)