Kontaktujte mě

Jak probíhá spolupráce se mnou?

Domluvte si se mnou konzultaci zdarma!

1.

První kontakt:


Sejdeme se u mě v kanceláři nebo na nemovitosti nebo v kavárně, tak jak Vám bude vyhovovat. Při první schůzce půjde hlavně o to, abychom se poznali. Vy zjistíte jak pracuji a co mohu pro vás udělat. Já zjistím jakou máte představu o společné spolupráci a z jakého důvodu jste se rozhodl nemovitost prodat.

2.

Začátek spolupráce:


Pokud si vzájemně sedneme, začneme řešit cenu nemovitosti a moji odměnu. Pokud byla schůzka na neutrální půdě, sejdeme se po druhé ve vaší nemovitosti. Nemovitost si prohlédnu a Vás vyzpovídám o všem co souvisí s technickým a právním stavem nemovitosti

Po této schůzce v kanceláři provedu podrobný rozbor vaší nemovitosti – klady a zápory, situace na trhu ve vašem regionu a co by bylo třeba vše udělat, aby se nemovitost prodala za maximální cenu. Doporučím počáteční ("výkopovou") nabídkovou cenu, navrhnu moji odměnu a koncept výhradní zprostředkovatelské smlouvy. Veškeré tyto podklady vám zašlu na email nebo předám osobně. V této fázi budete již vědět vše o postupu prodeje nemovitosti. Vše si odsouhlasíme a podepíšeme smlouvu.

3.

Prodej začíná:


Prvním krokem bude příprava na prodej. Bude třeba nemovitost řádně uklidit, odstranit veškeré osobní věci, misky a pelíšky mazlíčků a hračky dětí zkusit zamknout na chvilku do skříně. Jídelní stůl prostřeme, aby potenciální kupec získal dojem útulného domova. Poté nemovitost nafotím. Fotky si realizuji vlastními silami, focení je můj koníček a také se v něm snažím vzdělávat a zlepšovat.

Nemovitost vložím do nabídky a společně se připravíme na prohlídky s potencionálními kupci.

4.

Máme prodáno:


Našli jsme kupce, půl práce je hotovo. Důležitým krokem je podepsání rezervační smlouvy. Smlouvu podepisuje – kupující, prodávající, makléř a také schovatel kupní ceny (advokát JUDr. Miroslav Nosek). Kupující skládá rezervační poplatek do úschovy k advokátovi a ve smlouvě je stanoven termín, do kdy bude uhrazen zbytek kupní ceny.

Poté následuje sepis kupní smlouvy, smlouvy o úschově finančních prostředků, sepis smlouvy o úschově listin a vypracování návrhu na vklad. Všechny strany obdrží smlouvy s předstihem, aby si je mohli v klidu pročíst a konzultovat se svým právním zástupcem.

Vše jsme doladili a podepsali. Jakmile kupující uhradí do advokátní úschovy kupní cenu, vkládám kupní smlouvy do katastru nemovitostí.

5.

Doba čekání:


Po vložení všech dokumentů do katastru nemovitostí nastává „doba čekání“. Běží 20denní lhůta, během které nesmí katastrální úřad povolit vklad (§ 18 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb.).

Po provedení zápisu do katastru nemovitostí, nechám vyhotovit list vlastnictví k výplatě kupní ceny z advokátní úschovy a nastává předání nemovitosti. Při předání je sepsán předávací protokol, jsou zaznamenány stavy měřidel energií a převedeny na nového majitele. Nový majitel také obdrží veškerou stavební dokumentaci k dané nemovitosti a PENB.

Tím bude naše spolupráce u konce a já vám mohu nakonec popřát, aby jste si peníze z prodeje užili nebo je dobře investovali. Budu doufat, že prodej proběhl přesně podle vašich představ a vy mě doporučíte vašim známým, což bude pro mě velká pocta.

Pokud budete řešit složitější životní situaci, dědictví, exekuční nebo insolvenční problémy. V tom případě mě, prosím, kontaktujte na emailu a popište mi Vaši situaci, abych mohla pro vás najít to nejlepší řešení.